MEDITACE vytvářejí v naší duši a srdci láskyplnou duchovní energii. Jsou cestou spojení se Světlem, duchovním světem. Meditace léčí a uzdravují záznamy uložené během cesty duše inkarnacemi. Modlitby a meditace jsou branou do říše andělů, duchovních bytostí, zvířecích průvodců, říše rostlin a kamenů . Meditace a MODLITBY očišťují a harmonizují naše čakry a auru. V srdeční čakře sídlí duše a její duchovní podstata. Vede nás ke spojení a naplnění plánu, smyslu života a této inkarnace. TANEČNÍ ŽIVLOVÉ MEDITACE očišťují a rozpohybují duchovní životní sílu ve fyzických čakrách pro zdraví těla a duše. Součástí meditačních terapií je muzikoterapie. Meditace jsou pro nás všechny požehnáním a Světlem na cestě životem.

„Světlo v mé duši se vítá a raduje se Světlem duší Nás všech“. Asha

 

 

MEDITAČNÍ TERAPIE DUCHOVNÍHO RŮSTU

Cesta duchovního léčení a zasvěcení duše pro naplnění vyššího smyslu života na Zemi bude nyní probíhat cestou meditačních terapií . Pro vás, jenž jste se rozhodli vědomě žít svůj život a svou duchovní podstatu duše. Uzdravit svou minulost včetně životních karmických témat a jejich příčiny v předchozích inkarnacích. Žít a naplnit směr svého života a jeho vyššího smyslu inkarnace.Cestu duchovního růstu tvoří 12 Duchovních esencí a témat s nimi spojených.

 1. ŽIVOT uvědomění si směru životní cesty.Uzdravení minulosti,uzemnění,ukotvení.
 2. SVĚTLO uvědomění si duchovní síly a spojení se zdrojem Světla.
 3. VÍRA uvědomění si spojení duše s energií Světla a požehnáním.
 4. ODEVZDANOST uvědomění si jasné mysli a hlubokého spojení s životní duchovní cestou.
 5. ODVAHA uvědomění si síly duchovní podstaty duše a ochranné energie pro naplnění změn.
 6. MÍR uvědomění si klidu, ticha a harmonie duše.Léčivá síla srdeční čakry.
 7. HARMONIE uvědomění si a přijetí spokojeného šťastného života.
 8. SÍLA uvědomění si duševní,duchovní,mentální,fyzické,energetické síly.
 9. MOUDROST uvědomění si života v lásce,odpuštění,duchovní pravdy.
 10. SDÍLENÍ uvědomění si harmonie ve vztazích,proudu láskyplné spolupráce.
 11. RADOST uvědomění si lehkosti bytí a pravé podstaty smyslu života.
 12. LÁSKA uvědomění si života Lásky a života v Lásce .                                                                                                                                                                                                                             Meditační terapie duchovního růstu budou probíhat v daných termínech. Asha                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Meditační kalendář pro rok 2023 je již v nabídce.  Asha