Dálkové meditace

„LÁSKA A SVĚTLO NÁS DOPROVÁZEJÍ NA NAŠÍ CESTĚ ŽIVOTEM A NAPLŇUJÍ JEJ MOUDROSTÍ A HARMONIÍ“.

Astrologické vhledy až do let 2024 jsou ve znamení přeměny energií na Zemi ve vyšší duchovní vibrace a především v uvědomění si skutečného života na Zemi, své pravé duchovní podstaty duše. Víra je základ duchovní cesty. Je čas pro plné probuzení síly a čistoty srdeční čakry, která uzdravuje na všech rovinách života. Základem je očista fyzických čaker a jejich témat. Následné vědomé spojení se zdrojem Světla, duchovními průvodci a strážci. Jsme v čase projevení a žití své duchovní síly, převzetí zodpovědnosti za svůj život a duchovní vývoj duše. Jednat, rozhodovat…. a žít záměry podstaty duše…

DUCHOVNÍ SVĚTELNÉ DÁLKOVÉ MEDITACE

2017.
Novoluní je symbolem spojení ženské a mužské energie v jediný celek, jednotu… počátkem všeho. Spojení života ženy a muže ve skutečné duchovní životní partnerství. Je to základ pro společné tvoření a uskutečnění duchovních záměrů na Zemi. Pro vytvoření láskyplného zázemí pro naše děti, jejich duchovní růst a naplnění vyššího poslání. Děti jsou pro nás rodiče požehnáním, darem z Nebes. Dálkové světelné meditace … jsou mostem pro naše čisté spojení s mateřskou energií přírody a nebeskou říši, jenž nás doprovází od věků..

NOVOLUNÍ 2017:

Dálková světelná meditace nastává vždy v čase 20 h.

Příprava na dálkové meditace:

Vnímejte spojení s duchovní podstatou své duše a fyzickým tělem. Každým nádechem a výdechem prohlubujte své duchovní spojení s Matkou Zemí a Otcem Nebes. Všechny čakry vaší aury se postupně očišťují a naplňují Světlem léčení….uvědomte si význam daného novoluní Luny ve znamení… vnímejte zodpovědnost za svůj život a odvahu žít své sny a přání… pro nejvyšší dobro všech..

18.prosince 2017 Luna ve znamení Střelce Cestou a směrem života duše na Zemi je Světlo Lásky.
S láskou ASHA
                                               zeme