Astroterapie

Pod názvem Astroterapie jsem vytvořila ucelené léčení života člověka, jeho minulosti, přítomnosti a budoucích dějů…a to ve třech oblastech života.

I. Astroterapie pro uzdravení rodové linie předků.

Pro nejvyšší dobro všech zúčastněných v rodové linii. Léčení, jenž vede až ke kořenům své rodiny. Zjištění témat rodu na základě astrologie a pochopení souvislostí dějů v současnosti. Vědomí toho „Kdo jsem a kam směřuji“. Život na Zemi je postaven na záměru, že každá duše zodpovídá za svůj život a duchovní vývoj. Tvoříme však rodiny, duchovní společenství, abychom si vzájemně byli nápomocni, podporovali se a naplnili svá životní poslání na Zemi. Součástí astroterapie jsou návraty do předchozích životů a nalezení odpovědí pro svou duši. Návraty do vzpomínek rodu cestou hlubinných meditací. Poselství a vzkazy od předků. Energetická očista záznamů rodu v podvědomí. Lunární léčení.

II. Astroterapie partnerského vztahu.

Žít v partnerském vztahu naplněném láskou, vzájemnou podporou a společnou tvořivostí je smyslem života lásky ženy a muže na Zemi. Astroterapii tvoří astrologický výklad radixů horoskopů ženy a muže. Jejich vzájemné propojení a spojení, karmický význam jejich společného života v této inkarnaci. Energetické a duchovní léčení partnerského vztahu. Nastává čas pro život duchovních partnerů.

III. Astroterapie Jednorožec, rodičovství a děti.

„Čím více učíme a milujeme své děti, tím více učíme a milujeme všechny“
Asha

Cesta života rodiny, která je pro rodiče výzvou, aby se stali skutečnými průvodci dětí a ochránci na cestě životem. Směr života a záměr inkarnace dítěte ve všech oblastech je náplní astroterapie Jednorožec. Zjištění karmických témat rodiny a vzájemného působení vztahů v rodině. Léčení fáze prenatálního vývoje dítěte… po časové ose až do minulosti duše dítěte a celé rodiny.