HARMONIZACE A OČISTA PROSTORU DOMOVŮ A ZAHRAD V SOULADU S DUCHOVNÍMI ENERGIEMI A SVĚTOVÝMI STRANAMI. D.Asha Gomolová

Feng Shui je dávné čínské umění a duchovní učení o vytváření harmonického prostředí a tím dosažení zdraví, štěstí,úspěchu a hojnosti v našem životě. Učení o proudu a plynutí životní a kosmické energie v prostoru,která následně vchází do všech oblastí života a spojuje nás s vyšším Světelným zdrojem Bytí života na Zemi.

V poradenství Feng Shui se jedná o vytvoření MAPY PA-KUA vašeho bydlení .Určení SYMBOLŮ a harmonizace předmětů v daných světových stranách vašeho životního prostoru.Očista GEOPATOGENNÍCH A PSYCHOPATOGENNÍCH ZÓN pro spojení s duchovními silami Světla a také pro zdraví těla a pohody v duši.Podkladem pro vytvoření mapy pa-kua a poradenství FS je Váš nákres (nebo projekt) Vašeho bydlení včetně jednotlivých pokojů a uvedením světových stran.

Díky tomu zjistíte, co jednotlivé pokoje pro Váš život znamenají , jak působí na Vás a členy rodiny…Do jaké oblasti života energeticky zasahují a působí.Co a jak (určení symbolů a předmětů,umístění a rozmístění nábytku a zařízení v domácnosti) je potřeba provést pro příznivou změnu v dané oblasti života.Podle učení FS je severní světová strana bydlení určena pro ochranné symboly, ukazuje na směr života, společnou životní cestu partnerů.Severovýchodní světová strana je branou do naší minulosti, pro spojení s rodovou linií předků, prostor pro meditace.Východní světová strana je místem pro rodinné vztahy, vztahy s rodiči, učiteli, pro studium a duchovní učení.Jihovýchodní světová strana má energii zdraví, požehnání a hojnosti. Jihozápadní světová strana je prostorem pro vytváření vztahů, partnerského vztahu a pracovní spolupráce.Západní světová strana dává energii vztahům s dětmi, tvořivosti, plodnosti, plánům a šťastné budoucnosti.  Severozápadní světová strana nás spojuje s pozemskými a nebeskými pomocníky.

Poradenství FS je pro pochopení dějů v životě a souvislostí ve spojení BYDLENÍ=ŽIVOT. Domov je symbolem života. A jeho harmonizací se harmonizuje náš život.Přicházejí poté potřebné změny,které nás činí šťastnými.Stabilitu, ochranu a vedení vyššími světelnými energiemi.

Pro upřesnění ČÍNSKÉHO ZNAMENÍ a určení živlových podstat je přínosné znát svou hodinu narození a všech členů rodiny. Jestliže jste ve fázi příprav na stavbu svého domu,je pro Vás vytvoření PROJEKTU FS včetně vysvětlení a nasměrování, vědomým plánem a záměrem pro vytvoření šťastného prostoru pro Váš pozemský život.

OBJEDNÁNÍ v roce 2024: e-mail:gomolovi@email.cz. Platba platební kartou  nebo v hotovosti .Cena 1h Kč 1.400,–.                                                                                                                Vytvoření FS projektu nebo harmonizace domu,zahrady,očista zón,konzultace a harmonizace přímo v prostoru:                        Cena Kč 5000,– je určena na základě konkrétního prostoru a jeho rozsahu .                V ceně je také vysvětlení jak si očišťovat daný prostor včetně předání čistíci sady určené pro očistu prostoru. Asha