Společenství Vesna

Nastává nyní transformace mentální energie ve vyšší duchovní energii a jasnému směru myšlenek a tím i proudu energie.

MODLITBA PRO DNEŠNÍ DEN: Kéž je duše stále naplněna Láskou a Světlem a Chrám těla je domovem Duchovní Lásky.

Na Zemi je dané dění završeno podzimem 2020. Vědomím své hodnoty a také hodnoty pozemské roviny života pro život duše ve fyzickém těle. Mentální energie v podobě strachů a obav se bude transformovat v duchovní energii, víru ve vyšší vedení a moc, víru v duchovní svět. Březen(především dny 17.-19.3. které již proběhly)završuje předchozí transformační období roku 1990. Čas pro změnu a rozhodnutí každého z nás jakou cestou jdeme dál, ve smyslu života, pracovního směru a víry. Díky březnu přišlo k nám uvědomění nutnosti pevného a stabilního zázemí v pozemských oblastech života a také péče a zdraví fyzického těla. Do 31.3. proto probíhají poznání a vyjasnění si života jak po stránce materiální (vytváření si zásob i pro rok 2023)tak duševní a duchovní (zda převládají obavy a strachy) nebo naopak víra ve Světlo, duchovní zákony: Kudy směřují myšlenky….tudy plyne energie…Březen završuje období řádu, systému, povinností, vytvoření pevného zázemí v pozemské rovině života. Jako strom, jenž má pevné a silné kořeny, zdravý kmen, díky kterému mohou vyrůst zdravé větve, listy, květy a plody.. tak jak je dáno v duchovním růstu duše. Čas pro zdravý růst našich větví, listů…nastává v dubnu….květů v květnu a červnu …..a následně plodů od července do prosince 2020. Letošní duben má pro nás potřebnou energii svobody, výživy pro duši . Vědomí přání jak toužíme žít svůj život (i co chceme a nechceme)…rozproudí energii v nervových vláknech těla, v kloubech, v psychice a díky tomu Kosmickou energii (Vodnáře) pro svobodný neomezující život. Vše co naplní náš život v roce 2021. Vše podpoříme již nyní v dubnu dýchacími cvičeními, rozpohybováním těla, chutí cestovat v duchu díky knihám , meditacím, modlitbám ke Světlu. Mysl se rozjasní a otevře duchovnímu světu, světu andělů, jenž čekají na prostor do kterého mohou vstoupit a pomoci nám v transformaci Země pro vstup do její srdeční energie. A také vědomí jednoty, společenství (17.-19.4.).Květen svými květy stejně jako my, otevřeme své srdce duchovním andělským silám a také duchovní síle našich předků, jenž jsou již ve Světle, ale nyní jsou součástí dění na Zemi. Čas pro přijetí andělských energií do našich srdcí a těl(13.-17.5.). Jednotlivé duchovní říše a roviny jsou vzájemně propojeny a spojeny. Červen dodá potřebnou energii květům, tak jak my se budeme cítit více vitálnější a odhodlanější do další fáze života(12.-13.6.2020). Vše pro andělský duchovní rok 2022. Následující období července až prosince bude fází obnovy, akce, uskutečňování, jasného plnění záměrů z března(v dané oblasti života v souladu s duchovními zákony a radixem horoskopu.O kterou životní oblast se jedná,poznáte ze své mapy horoskopu:astrologický dům ve znamení Berana).Vytváření jasné struktury svého života, ale v souladu se svým srdcem, které následuje a podporuje mysl. Vše pro rozhodný odhodlaný rok 2023. Leden a únor 2021 je završením duchovní křižovatky roku 2012.Část lidstva půjde dál cestou systému 3.čakry a část lidstva již bude žít srdeční energií,vyšším vědomím a duchovní energií, duchovní cestou. Díky letošnímu roku však s pevným zázemím ve své 3.čakře. Plné projevení čistého spojení solární a srdeční čakry v Nás a našich životech nastane v 2024 (další info najdete v kolonce Zasvěcovací škola, psala jsem jej v roce 2009) . Pozemská rovina bytí bude konečně v rovnováze s duchovní rovinou. Matka Země a Otec Nebes. Žena a Muž. Matka a Otec.

Šťastný zdravý ,Láskou a Světlem naplněný život na Zemi ,Nám všem…. S láskou D+L.