Společenství Vesna

Světelná setkání všech, jenž žijí v souladu s duchovními přírodními zákony.  Setkání pro uctění svátků přírody…života na Zemi..pro spojení s duchovním světem…nebeskou energií Světla.

„Setkání jsou nám Světlem na naší cestě životem a životy“. Asha