MODLITBY KE SVĚTLU

120 

Kniha „Modlitby ke Světlu“
Dagmar Asha Gomolová

Popis

Modlitby ke Světlu jsou léčivým psaným slovem pro Vaši duši a tělo. Meditace a modlitební afirmace Vás povedou k uzdravení emocí, pocitů a záznamů z Vaší minulosti, jenž jsou klíčem k přítomnosti a současně budoucnosti.Modlitby ke Světlu zasvěcují do učení o bylinkách, kamenech, barvách, čakrách….. k přijetí zodpovědnosti za svůj život a duchovní růst.
V knížce jsou popsány způsoby jak meditovat a tím uvolnit mysl pro spojení se Světlem.Náplní knížky je také léčení rodinných, partnerských vztahů a především vztahu k sobě v jednotlivých obdobích života člověka.
                               „Naplněním života je život skutečně žít,
                                  radovat se společně z něj…..
                                  ze života a poslání na Zemi až do chvíle
                                  návratu do domova ve Světle….“.
Knížka byla vydána v květnu 2019.