Lunární terapie otevírá vnímání života srdcem a jasnou myslí.
Uzdravuje minulost včetně záznamů v podvědomí. Přináší vědomí smyslu a cesty svého života.
Vědomé spojení se svou životní  duchovní cestou v této inkarnaci. Vytvoření a přijetí svého „nebeského kompasu“ pro život na Zemi.

Způsoby a možnosti přijetí vědomí sebe a své hodnoty ,vytvoření a prohloubení již stávajícího partnerského vztahu, spojení se svými kořeny a tím uzdravení doby dětství a minulosti ,jaké je naplnění vyššího smyslu inkarnace v pracovní oblasti, pracovní vztahy. Vztahy s rodiči ,dětmi , rodinné vztahy. Diagnostika zdraví, způsoby péče o tělo, přijímání finančních jistot do svého života, vědomí ženské a mužské energie v těle, sexualita a plodnost. Role rodičů pro své děti  .Duchovní růst a cesta , spojení s minulými inkarnacemi, schopnostmi z dávných dob. Bydlení ,domov , očista  prostoru domova. Tvořivost a volný čas. Pozemská a duchovní rovina života.

OBJEDNÁNÍ: ashavesna@email.cz, tel.SMS 739 179 369. Platba platební kartou (cena 1,5h Kč 1.200).