Dálkové novoluní meditace a úplňkové modlitby

SVĚTELNÉ DÁLKOVÉ MEDITACE NOVOLUNÍ

Novoluní je symbolem spojení ženské a mužské energie v jediný celek …je počátkem Všeho. Spojení života ženy a muže ve skutečné duchovní životní partnerství . Je základem pro společné tvoření a uskutečnění duchovních záměrů na Zemi. Pro naplnění vyššího smyslu společné inkarnace. Dálkové meditace pro vytvoření láskyplného zázemí pro naše děti a jejich duchovní růst. Jsou pro nás požehnáním, darem z Nebes. Dálkové světelné meditace jsou mostem pro naše čisté spojení s mateřskou energií přírody a nebeskou říši…jenž nás doprovází odpradávna…

DÁLKOVÁ MEDITACE NOVOLUNÍ VE ZNAMENÍ ŠTÍRA 15.11.2020: „Jsme v proudu světelných duchovních sil, vzájemné spolupráce a podpory.“ Každým nádechem a výdechem vnímejte spojení se svou duší a její duchovní podstatou, se zdravím svého fyzického těla. Meditaci doprovázejí barvy tmavě modré a zářivě bílé. Každým nádechem a výdechem uzdravujeme časovou osu svého života od roku 1990 do této chvíle a dál… Odpouštíme a opouštíme vše, co zůstalo z let 2006 a 2018.

Zůstává v Nás jen Světlo a Láska. Vše prožité a všechna poznání jsou pro Nás požehnáním. Jedeme dál…s Láskou Asha

Rok 2020 je ve znamení vyšší duchovní energie a jasného záměru o směru myšlenek a tím i energie Světla.

Doprovázejí jej svíce barvy žluté (energetická ochrana ,uvědomění si své hodnoty , zdraví imunitního systému,  uvolnění neg. myšlenek ,ujasnění si záměrů do následujících let )a fialové barvy(duchovní ochrana a vedení).

Náš život na Zemi doprovázejí andělské bytosti z duchovních říší. Modlitbami k andělům , andělům strážným uvolníme svou mysl, prohloubíme svou víru, naději a klid v duši. Vědomou modlitbou k Archandělům naplníme spojení s duchovním světem, jenž je od prvopočátku stvoření součástí života na Zemi.

Archandělé Uriel a Ariel : modlitbou přijímáme životní sílu a energii pro zdraví fyzického těla. Pro vyjasnění , vytvoření  a vyjasnění finančních a majetkových záležitostí…Všeho pozemského na Zemi.

Archandělé Gabriel a Metatron: modlitbou přijímáme pocit bezpečí a jistoty. Ochranu , vedení pro děti a dospělé již děti. Včetně učení, studia a společné tvořivosti s dětmi.

Archanděl Michael: modlitbou přijímáme ochranu a pocit ochrany, bezpečí. Zbavení se pocitů strachu a obav. Pro uzdravení karmických dějů.

Archanděl Rafael: modlitbou přijímáme zdraví těla, péči o své fyzické tělo a uzdravení všeho, co trápí duši.

Archanděl Chamuel : modlitbou přijímáme lásku do svého života, láskyplné spojení v partnerském vztahu. Odpuštění.

Archanděl Haniel: modlitbou přijímáme duchovní spojení s říši bylin, rostlin,kamínků a vlivů Luny.

Archanděl Zadkiel: modlitbou přijímáme nekonečné spojení se Světlem a duchovním vedením.

Šťastný rok 2020 nám Všem přejeme. D+L